Suon putsaaminen ja järven luominen

Nykyaikana valtaosaltaan ihmisen kielteisen vaikutuksen vuoksi monista pienista järvistä tuli suita. Järvi, jonka vesi seisoo tai sen läpivirta on hidas, tarvitsee säännöllistä hoitoa. Sen puute johtuu vesikasvisten laajentamiseen, vesi tulee vihreäksi, pohja liejuuntuu. Tavallisesti järven puhdistusta on tehtävä kerran vuodessa. Suurpuhdstusta on tehtävä vähintään kerran vuosikymmenessä. Järven putsaamista öljytuotteista tai muusta liiasta on tehtävä tarpeen mukaan.

Vesistön järjestämistä ja järven puhdistamista on tehtävä asianmukaisesti, luonnon tasapainon periaatteet huomioon ottaen. Ei saa poistaa kaikki kasvillisuutta, se voi tuhota vesistön luonnon tasapainon. Harvennus on tarpeen, eikä kasvillisuuden kokonainen poistaminen. Samalla voidaan rikastaa järven faunaa, istuttaa vesi- ja rannikkokasviksia.

OOO Hydro Continent:in ruoppauskoneiston tekniset mahdollisuukset rannikon vahvistamistyön yhteydessä mahdollistavat vesistön entistämisen: — puhdistaa sen kasvillisuudesta, turpeesta, vapauttaa vesistöä syöttäviä lähteitä ja puroja.
Rannikon vahvistamistyöt mahdollistavat tarvittavan rannikkomaiseman luomisen.