Pengerin ja padon rakentaminen

OOO Hydro Continent tarjoaa eri määräyksiin sopivien pengerien ja patojen suunnittelu- ja rakentamispalveluita. Sellaisten kohteiden rakennettaessa on otettava huomioon useita teknisiä ja luonnetekilöitä, jonka vuoksi ammattitaitoiset asiantuntijat ainoastaan saavat suorittaa sellaiset työt. Yrityksemme suorittaa kaikki työt rakennekohteen suunnittelusta ja rakennuspaikan valmistelutyötä alkaen ja kohteen käyttöönottoon päättäen. Takaamme samalla työmme laatua ja sen ajallaan suorittamista.

Etukäteen suoritamme muutama insinööritutkimusta, joiden tulokset tarkentavat pengerin tai padon parhaan sijainnin, pohjaan ja virtauksen sivuihin liitoksen luotettavuus, mahdolliset häviöt suodattumisen takia, pinta- ja pohjaveden tulven jne. Suoritetaan seuraavat insinööritutkimukset: topografiset, geologiset, hydrologiset, hydrogeologiset ja kenttäolosuhteissa kerättyen materiaalien analyysi. Topografitutkimuksien nojalla määrätään vesistön tilavuuden eri veden tason riippuen, valuma-alueen, vuoden lasku-uoman tilavuuden, akviferin, sen sijannin ja pohjaveden lasku-uoman arvion, joka voi vaikuttaa mahdolliseen vesistön syöttöön.

Aallokolta Suojaava penger
Esimerkiksi, aallonmurtaja. Niitä rakennetään suojaksi maanjäristys-, myrskyaalloista ja muista vaaratekijöistä

Suojarakenteet
Vesivirran muutosta ja rakennuksien vesivyöryllä tuhoamisen ehkäisyä varten rakennetaan suojarakenteita. Eriliset säiliöt Säiliön vesialueseen rakentaminen kalanistutusta varten

Eriliset säiliöt
Säiliön vesialueseen rakentaminen kalanistutusta varten