Ruoppaus

Ajan kuluessa vesistössä tapahtuu luonteenprosesseja, jotka johtuvat lietteen muodostumiseen tai upmpeen kasvamiseen. Vesistö mataloituu ja lämpenee nopeammin, mikä nopeuttaa bakteerien kasvua ja tuotantoa. Nämä prosessit ovat ominaisia pienille vesistöille, kuten järvet tai lammet.

Järville tai rannikkoalueille ominaiset pohjan maaperän kasaantumiset ja matalikot voivat aiheuttaa vaikeuksia vesikulkuneuvoille.

Luonteenprosessien rinnalla onkin olemassa niitä prosesseja nopeuttava ihmisen kielteinen vaikutus.

Vesistön toiminnan normalisoimista sekä pohjan hahmon entistämista tai tarpeellisen hahmon muodostumista varten käytetään erikoislaivoijen eri tyyppeja, mm ruoppauslaivoja.

Työn suorittaessa OOO Hydro Continent käyttää erikoisesti kehitettyä liikkuvaa koneistoa, joka mahdollistaa ruoppauksen toteuttamista sekä laajalla vesialueella että pienellä vesistöllä sekä suomaassa ja tavalliselle koineistolle vaikeapääsyisessa maassa.