Rannikkomaisema

Miellyttävin luova harrastelu, jolla voitte toteuttaa kaikki haaveita ja toivomuksia oman tontin ulkoasusta, on rannikkomaisemansuunnittelu.

Rannikkomaiseman muodostelussa kaytetään gabion-teknologiaa, joka estää rantaviivaa tuhoamisesta.

Uimarannan rakentaminen

Tämä on vaikea tarkaa suunnittelua vaativa vesitekninen tehtävä. Vesistön rannikon pitkin sijatseva pohja on tavallisesti lujaa liejuuntunut ja peitetty vesikasviksilla (kaislikko, sormisara, ahdinparta). Liejukerrokseen rantahiekkaa kaantaminen on järjetöntä kun hiekka sekaantuu liejuun ja tulosta ei saavuteta. Siksi rannan rakennettaessa rakentamisalueella on etukäteen suoritettava liejukerrostuman poistamista vesistön pohjasta, on sovellettava hiekan sekaantumista estäviä toimenpiteita, ja sitten voi kaantaa rantahiekkaa.

Vesistön pohjan putsaamistyöt, tarvittavan kallistuskulman luomistyöt, sekä hiekan kaantamistyöt suoritetaan veden pinnalta toimivan erikoisen ruoppauskoneiston avulla. Tavallisen maaperäisen koneiston käyttö ei ole tarkoituksenmukaista siksi tällöin ei ole mahdollisuutta tarkastaa muodostettavan pohjapinnan laatua, kaataa hiekkaa ja kiveja tasaisesti tai rakentaa tukiseiniä.

Uimarannan koko riippuu rantaviivan pituudesta (Asiakkaan mieltymyksistä) ja leveydestä veden reunasta asti (se riippuu uimarannan luisukulmasta ja vesistön syvyydestä rakentamispaikalla).