Laiturin rakentaminen

Kaltaisten rakennelmien rakentaminen on erittäin tarpeellista Venäjän pohjoisalueilla, Sumessa ja Hollannissa monenlaatuisien vesistöjen paljouksen vuoksi. OOO Hydro Continent erikostuu sellaisten vesirakennusten rakentamiseen, jotka sopivat jatkuvaan käyttämiseen vesistössä. Jo monta vuotta tarjoamme laiturin, padon, pengerin tai veneluiskan rakentamispalveluita käyttäen meidän kehittämäämme teknologiaa ja kokemusta.

Rakennamme eri määräyksiin ja vesistön erikoislaatuun soveltuvia laituria, jotka sopivat erilaisien laivojen ankkuroimiseen.

Kiinteä laituri

Sellaisia laituiria tavallisesti rakennetaan suuren laivojen ankkuroimista varten. Jos vesistössä kuitenkin sattuu hyökyä tai jään virtausta pienempienkin aluksien ankkuroimista varten kiinteän laitrin rakentaminen olisi tarkoituksenmukaista.

Laiturin rakennettaessa materiaalien valitseminen riippuu rakennetyypistä.

Paalulaituri

Sellaisen laiturin pohjana käytetään vesistön pohjaan lyömiä tai vääntämiä pystytukeja (paalut). Sellaisen laiturin hinta on alhaisempi, mutta se on herkkä jääkuormitukseen. Sillä voi olla mikä tahansa muoto siis se toimii myös alusten suojeluna aallokosta.

Ponttonilaituri

Ponttonilaiturin pohjana toimii ponttoneja. Ponttonit voi olla rautaa, muoviaa tai betonia. Talven aikana betoniponttonilaituri voi jättää veteen, rauta- ja muoviponttonit on poistettava vesistöstä. Ne ovat takoituksenmukaisia pienissä, tuuli- ja virtaussuojatussa vesistössä. Ankarasti aaltoilevaan vesistöön asentaminen on mahdollista, mutta tällöin tarvitaan suojapengerin, joka suojaisi laiturin ja aluksen aaltojen vaikutuksesta.