Työn tyyppi

Kaltaisten rakennelmien rakentaminen on erittäin tarpeellista Venäjän pohjoisalueilla, Sumessa ja Hollannissa monenlaatuisien vesistöjen paljouksen vuoksi. OOO Hydro Continent erikostuu sellaisten vesirakennusten rakentamiseen, jotka sopivat jatkuvaan käyttämiseen vesistössä. Jo monta vuotta tarjoamme laiturin, padon, pengerin tai veneluiskan rakentamispalveluita käyttäen meidän kehittämäämme teknologiaa ja kokemusta

OOO Hydro Continent tarjoaa eri määräyksiin sopivien pengerien ja patojen suunnittelu- ja rakentamispalveluita. Sellaisten kohteiden rakennettaessa on otettava huomioon useita teknisiä ja luonnetekilöitä, jonka vuoksi ammattitaitoiset asiantuntijat ainoastaan saavat suorittaa sellaiset työt.

Nosto- ja laskulaite (rata) vesikulkuneuvon nostoa ja laskua varten. Veneluiska koostuu vedenpäällisesta ja -alaisesta osista. Vedenalainen osa mahdollistaa kulkuneuvon syvyyteen upottautumista, jotta sitä voisi laittaa, tai kuljetettavan vesikulkuneuvon nostoa varten.

OOO Hydro Continent suorittaa vesistön rannan vahvistamisen erilaisia teknologioita käyttäen.
Eniten käytettävistä voi korottaa seuraavat: Vahvistaminen Larssen ponttiraudan avulla, vahvistaminen vinyylipontin tai vahvistaminen puuvaalun avulla

Rannikkomaisemasuunnittelu on miellyttävin luova harrastelu, jolla voitte toteuttaa haaveita ja toivomuksia oman tontin ulkoasusta.
Mökkialueen kaunistamisena tarkoitetaan maisema-arkkitehtuurisen harmonisesti yhdistyvistä elementeista koostuvan kokonaisuuden luomista.
On huomattava, että kaunistaminen ja viheralueen istutus on muun muuasta ratkaisu useaan teknilliseen ongelmaan

Nykyaikana valtaosaltaan ihmisen kielteisen vaikutuksen vuoksi moni pieni järvi muuttui suoksi.
Järvi, jonka vesi seisoo tai sen läpivirta on hidas, tarvitsee säännöllistä hoitoa

Nykyaikana enemmistö omakotitaloalueista sijaitsee vesistön läheisyydessä.
Jopa pieni keinojärvi läheisyydessä lisää koko alueen houkuttelevuutta ja nostaa sen hintaa. OOO Hydro Continent ruoppauskoneiston käyttö mahdollistaa kauneudeltaan ainutlaatuisen rannikkomaiseman luomisen keinosaaren tai eri konfiguraation saareston rakentamalla.

Työn suorittaessa Hydro Continent käyttää erikoisesti kehitettyä liikkuvaa koneistoa, joka mahdollistaa ruoppauksen toteuttamista sekä laajalla vesialueella että pienellä vesistöllä sekä suomaassa ja tavalliselle koineistolle vaikeapääsyisessa maassa.
Lisäkalusto mahdollistaa maan kaivun suorittamisen sekä vierasesineiden poistamisen vesistöstä.