Veneluiskan rakentaminen

Nosto- ja laskulaite (rata) vesikulkuneuvon nostoa ja laskua varten. Veneluiska koostuu vedenpäällisesta ja -alaisesta osista. Vedenalainen osa mahdollistaa kulkuneuvon syvyyteen upottautumista, jotta sitä voisi laittaa, tai kuljetettavan vesikulkuneuvon nostoa varten. Veneluiskaan voi asennettaa raiteet laivakelkkojen varten. Veneluiskan vedenalaisen osan rakentamista suoritetaan ruoppauskoneiston avulla. Veneluiskan rakenne lasketaan vesille laskettavien alusten painosta riippuen.